Dịch Vụ Vệ Sinh Văn Phòng

HẠNG MỤC VỆ SINH

Vệ sinh sau xây dựng: vệ sinh nhà ở, công trình mới hoàn thiện. Vệ sinh nhà xưởng: vệ sinh theo từng hạng mục, tổng thể nhà xưởng và nhà kho. Vệ sinh kính: kính độ cao, kính cường lực, kính mặt tiền. Vệ sinh trọn gói: vệ sinh nhà ở, công trình, văn phòng…

Dịch Vụ Vệ Sinh Văn Phòng

HẠNG MỤC VỆ SINH

Vệ sinh sau xây dựng: vệ sinh nhà ở, công trình mới hoàn thiện. Vệ sinh nhà xưởng: vệ sinh theo từng hạng mục, tổng thể nhà xưởng và nhà kho. Vệ sinh kính: kính độ cao, kính cường lực, kính mặt tiền. Vệ sinh trọn gói: vệ sinh nhà ở, công trình, văn phòng…